Gör det lättare att leva med diabetes
CLICK HERE for the Big Diabetes Lie
#diabetes #diabetestype1 #diabetestype2 #diabetestreatment

De flesta människor i Sverige känner till diabetes, eller känner någon som har diabetes, ändå är det få som förstå hur det är att leva med diabetes. Därför har vi tagit fram denna intervjufilm om diabetes typ-1. Den består i berättelser om fördomar och okunskap, om ilska och frustration, men också om glädje och gemenskap.

Vardagshistorier berör, och Diabetesförbundet behöver sprida fler av våra vardagsberättelser för att öka kunskapen och motverka fördomar och för att påverka beslutsfattare inom skola, vård och politik.

Filmen är en del av en långsiktig satsning som handlar om att uppmärksamma hur det är att leva med diabetes och erbjuda fler att ta del av den gemenskap och stöd Diabetesförbundet erbjuder genom att bli medlem.

Sprid den. Berätta din historia, uppmana andra att berätta sin historia. Fler behöver få se och höra hur det är att leva med diabetes.

Prova själv!
Samtidigt med filmen släpper Diabetesförbundet en sms-tjänst för den som inte har diabetes men vill veta mer.
För att delta skicka ett SMS med texten DIABETES till nummer 715 15. Nästa dag kommer 15 meddelanden spridda över hela dygnet där du påminns om att mäta ditt blodsocker, ta insulin eller ta hänsyn till olika händelser i vardagen som påverkar blodsockernivån.
Tjänsten kostar ingenting. Det enda deltagaren betalar är eventuell kostnad för att skicka det första textmeddelandet. Syftet med kampanjen är att öka förståelsen för vad det innebär att leva med typ 1-diabetes.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*